Conflicthantering

Verschil van mening, oplopende spanningen, ‘de laatste druppel die de emmer doet overlopen’: conflicten op het werk vormen een bron van stress en disfunctioneren. Maar liefst 7,5 % van alle werkgerelateerde verzuimgevallen worden veroorzaakt door problemen met een leidinggevende of collega’s (bron: TNO). Door gebrek aan communicatie, onbegrip of doordat iemand zich gekwetst voelt, graven partijen zich steeds dieper in en raakt een oplossing steeds verder uit het zicht. Afhankelijk van het niveau van escalatie kan Wendela Wolters ondersteuning bieden in de vorm van conflictcoaching of mediation. Deze oplossing is snel, vertrouwelijk en resultaatgericht.

Conflictcoaching

Conflictcoaching is erop gericht om conflicten op een constructieve manier te leren benutten. Wendela Wolters ondersteunt hierbij door het helpen verkrijgen van inzicht in(gedrags)patronen en helpt bij het vinden van handelingsalternatieven.

Conflictcoaching kan op individueel- en teamniveau plaatsvinden. De resultaten zijn direct merkbaar: versteviging weerbaarheid en persoonlijke effectiviteit, minder verzuim en verbeterde samenwerking.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij partijen op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid met elkaar om tafel gaan. Wendela Wolters treedt bij de bemiddeling op als neutraal gespreksleider en begeleidt de partijen naar een win-win oplossing. Vaak vraagt dit om een aantal bijeenkomsten en soms is één gesprek al genoeg.

Negatieve effecten conflicten

Waar mensen samenwerken of samenleven, ontstaan automatisch spanningen en conflicten. In  Nederland melden zich per jaar 90.000 mensen ziek door een conflict op het werk. Daarmee is het arbeidsconflict één van de belangrijkste oorzaken van stress, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Constructieve effecten conflicten

Conflicten hebben niet alleen negatieve effecten. Als de conflicten constructief worden aangepakt kunnen ze leiden tot groei, vernieuwing en verbetering van groepsbeslissing. Door het uitspreken van het eigen standpunt  en het formuleren van ondersteunende argumenten wordt de eigen identiteit bevestigd. Na een constructieve afloop voelt de werknemer zich krachtiger, weerbaarder en vitaler.

Interesse in conflictcoaching of mediation door Wendela Wolters op uw bedrijf? Neem contact op.

Samenwerken aan de vitaliteit van werknemers

Behoefte aan expertise in de duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties? Wendela Wolters begeleidt organisaties in het creëren van optimale werkomstandigheden waardoor werknemers het beste van zichzelf willen en kunnen geven. Daarbij brengt ze de belangen van medewerkers en de organisatie samen. In de rollen van coach, trainer en adviseur.

BEL VOOR EEN KENNISMAKINGSGESPREK