De vitale organisatie

vitale organisatieIs er binnen uw organisatie sprake van inefficiëntie op het werk en een te hoog ziekteverzuim? Of zijn er medewerkers die het risico lopen op een burn-out? Wilt u dit als werkgever voorkomen? Ga dan voor vitale werknemers in een vitale organisatie. Wendela Wolters werkt met een effectief stappenplan aan de vitaliteit van uw werknemers en organisatie!

Organisaties met vitale, energieke werknemers zijn succesvoller, innovatiever en veerkrachtiger. Aandacht besteden aan de vitaliteit van uw medewerkers betaalt zich dus terug, niet alleen op individueel niveau, maar zeker ook op organisatieniveau!

Vitaliteitsmanagement is meer dan alleen het bevorderen van een gezonde leefstijl met meer bewegen en gezonde voeding. Het gaat vooral om de mate waarin mensen energie krijgen, veerkrachtig en veranderingsbereid zijn. Psychosociale arbeidsomstandigheden spelen hierin een belangrijke rol.

Maar hoe kan je de vitaliteit van medewerkers beïnvloeden en daarmee de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie versterken?

Factoren die vitaliteit beïnvloeden
Ieder mens heeft een beperkte hoeveelheid energie. Tegenover taakeisen (stressoren) staan voor iedere werknemer energiebronnen (hulpbronnen) en herstelmomenten. Het is dus van belang dat die totaalbalans van taakeisen en energiebronnen positief blijft en dat er voldoende herstelmomenten zijn.

De rol van bevlogenheid en betrokkenheid
Ook bevlogenheid speelt een belangrijke rol in iemands vitaliteit. Een derde van de Nederlandse werknemers is bevlogen in het werk. Maar wat is nu eigenlijk bevlogenheid en betrokkenheid? Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun werk en proberen zichzelf continu te verbeteren. Hierdoor lopen ze voorop in de organisatie en trekken vaak de kar. Betrokken medewerkers hebben hart voor hun organisatie. Ze voelen zich verbonden met hun werkgever en vinden zich bij de organisatie passen. Ze staan achter de doelstellingen en zijn daarom het visitekaartje van de organisatie.

Bevlogen en betrokken werknemers zijn vitale werknemers die optimaal gebruik maken van de energiebronnen in de werkcontext. Maar als de bevlogen werknemer afgesneden wordt van deze hulpbronnen dan kan de bevlogenheid omslaan in burn-out. Met als gevolg persoonlijk leed en voor de organisatie verlies van productiviteit.

Stappenplan vitaliteitsmanagement
Wendela Wolters werkt in drie stappen om de vitaliteit van medewerkers te vergroten:

Stap 1: Onderzoek beïnvloeders vitaliteit
Medewerkers gaan met behulp van e-assessment tools zelf op zoek naar factoren die van invloed zijn op hun vitaliteit. Hierdoor ontstaat er een inzicht in individuele persoonlijkheidskenmerken, de mate van bevlogenheid, hulpbronnen en stressoren.

Stap 2: Verkenning verbetermogelijkheden
In de tweede stap worden uitkomsten nader geanalyseerd en met behulp van de coach wordt onderzocht waar mogelijkheden liggen tot verbetering van de energiebalans.

Stap 3: Persoonlijk actieplan
In de derde stap worden uitkomsten omgezet naar een persoonlijk actieplan.


Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie
Om inzetbaarheid en vitaliteit structureel op de agenda te houden is het van belang dit te incorporeren in een duurzaam personeelsbeleid. Hierbij is er aandacht voor drie vitaliserende psychologische basisbehoeften: competentie, autonomie en verbondenheid.

Vitaliteit en belastbaarheid van medewerkers veranderen onder invloed van leeftijd, ontwikkelingen in loopbaan en levensloop. De dertiger die in het spitsuur van het leven werk en gezin in balans moet houden heeft andere behoeften dan de vijftiger die op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Een duurzaam P&O beleid kan zorgen voor verankering van het vitaliteitsmanagement door binnen functioneringsgesprekken vitaliteit systematisch aan de orde te stellen. Met een match tussen arbeidsinhoud en de belastbaarheid van de medewerker wordt de vinger aan de pols gehouden en duurzame inzetbaarheid gewaarborgd.

Om voldoende draagvlak te creëren is het tenslotte van groot belang dat het management de veranderingen steunt en stimuleert.

Samenwerken aan de vitaliteit van werknemers

Behoefte aan expertise in de duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties? Wendela Wolters begeleidt organisaties in het creëren van optimale werkomstandigheden waardoor werknemers het beste van zichzelf willen en kunnen geven. Daarbij brengt ze de belangen van medewerkers en de organisatie samen. In de rollen van coach, trainer en adviseur.

BEL VOOR EEN KENNISMAKINGSGESPREK